Tillbaka Vi söker fastigheter Nyheter

Med strålande utsikt över vattnet och i rent söderläge uppfördes 5 stycken magnifika villor 2000 - 2003.
Alla hus är anpassade till respektive tomts förutsättningar, och arkitekten har hållit ihop formspråket i modern nyfunkis stil.

Fakta: